Projekt BLISKO

2

 

 

Diagnoza potrzeb lokalnej społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców Gminy Kęty została przeprowadzona na potrzeby zadania „Po trzecie-Biblioteka” realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach. Zadanie zostało dofinansowane przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 -BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność. Głównymi założeniami programu BLISKO jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych oraz wzmocnienie ich roli jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach w ramach realizowanego projektu rozwija kompetencje pracowników biblioteki pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną współpracę z nimi i inicjowanie działań kulturalnych wokół biblioteki; rozwija lokalne partnerstwa, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społecznej.

Najważniejszą kwestią w wyznaczaniu kierunków rozwoju były badania, które prowadzone były od czerwca do końca października 2023r. na terenie biblioteki głównej, filii bibliotecznych, podczas wydarzeń edukacyjno-kulturalnych organizowanych przez bibliotekę oraz pikników o charakterze gminnym.

Zastosowano diagnozę animacyjną w postaci drzewa życzeń, ramki zdjęciowej, rozmowy przy filiżance, analizę dziecięcych rysunków, metody stolika kawiarnianego i burzy mózgów. Zadaliśmy naszym użytkownikom kilka pytań otwartych, aby zachęcić ich do dzielenia się opiniami i pomysłami na funkcjonowanie placówki.

Pierwsze z pytań dotyczyło tego, „co najbardziej podoba mi się w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach?” Nasi respondenci docenili placówkę i jej działania, podkreślając wysokie kompetencje pracowników, bogatą ofertę kulturalną, warsztatową i edukacyjną. Czytelnicy doceniają również nasz bogaty księgozbiór, możliwość wypożyczenia gier planszowych, filmów i audiobooków.

Zapytaliśmy także o deficyty, o braki i niedogodności w korzystaniu z biblioteki.  Tutaj czytelnicy zwracali uwagę na problemy natury infrastrukturalnej- ciasnotę pomieszczeń, brak windy, schody do wypożyczalni dla dorosłych, brak miejsc parkingowych w pobliżu biblioteki. Zwrócono również uwagę na trudności w korzystaniu ze strony internetowej, logowaniu się na konto użytkownika i przeglądaniu katalogu on-line.  Czytelnicy sugerowali także, aby w ofercie biblioteki pojawiło się więcej książek obcojęzycznych.

W badaniu chcieliśmy poznać również czytelnicze marzenia i skojarzenia z biblioteką. Dla wielu naszych odbiorców biblioteka to miejsce, w którym panuje miła i życzliwa atmosfera, w którym można kreatywnie spędzić czas i spotkać się z ciekawymi ludźmi. Bardzo istotne były dla nas również pomysły naszych czytelników na poszerzenie oferty biblioteki. Ważny dla nas głos to propozycja spotkań dedykowanych młodym rodzicom, którzy chcieliby spotykać się ze specjalistami (np. psycholog, logopeda), aby móc podyskutować o swoich lękach i problemach wychowawczych. Użytkownicy wskazali również propozycje organizacji zajęć dla ojców i dzieci. Ważny dla nas sygnał to także głos w sprawie zajęć dla dzieci w wieku żłobkowym i organizacja głośnego czytania. Pojawiły się też propozycje działań o charakterze rekreacyjnym: np. rajdy rowerowe i gry terenowe. Czytelnicy akcentują potrzebę kontynuacji spotkań autorskich i prelekcji tematycznych( np. podróżniczych).

Wszystkie te głosy są dla nas ważne. W najbliższych miesiącach tak chcemy konstruować ofertę placówki, aby uwzględniać potrzeby i oczekiwania odbiorców.

Ścieżka rozwoju kęckiej biblioteki jako „trzeciego miejsca” w najbliższych latach skupiać będzie się wokół następujących zagadnień:

- utrzymywanie przyjaznych relacji z czytelnikami, docenienie ich wkładu w rozwój placówki,

- zacieśnienie więzi z partnerami, z którymi pracujemy w projekcie, określenie celów działań i stworzenie harmonogramu wspólnych aktywności,

- reorganizacja przestrzeni bibliotecznych, aby nabrały one lokalnego, środowiskowego charakteru,

- niestandardowe podejście do pracy w bibliotece i promocji czytelnictwa, ciągłe uczenie się i podnoszenie swoich kwalifikacji,

- praca diagnozą polegająca na ciągłym monitorowaniu potrzeb i oczekiwań użytkowników biblioteki.

Logotypy projektu BLISKO

 

www nprcz belka nck kolor rgb auto mlogo malopolskalogo dolina solylogo leader